O nas

O nas

O nas

Oferta

Oferta

Oferta

Cennik

Cennik

Prace pełnoceramiczne

Prace pełnoceramiczne

Prace kompozytowe

Prace kompozytowe

Lava

Lava

Cercam

Cercam

Łączniki indywidualne

Łączniki indywidualne

Prace na implantach

Prace na implantach

Prace na metalu

Prace na metalu

Współpraca

Współpraca

Współpraca

Galeria

Galeria

Galeria

Przetargi i postępowania

Przetargi i postępowania

Przetargi i postępowania

Almadent ceramic studio

Almadent ceramic studio

Almadent ceramic studio

Almadent szkolenia

Almadent szkolenia

Almadent szkolenia

Centrum frezowania

Centrum frezowania

Centrum frezowania

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Dofinansowania

Dofinansowania

Dofinansowania

Dofinansowania


dofinansowanie 333
 


Nazwa Beneficjenta:                           Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski, ul. Warszawska 8, 95 – 200 Pabianice

Tytuł projektu:„Innowacyjne cyfrowe planowanie procesu implantologicznego wraz z kompleksową produkcją komponentów i narzędzi do pełnego, przewidywalnego leczenia protetycznego z zachowaniem funkcjonalności i estetyki.”
Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Almadent poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących wytwarzania nowych na rynku innowacyjnych w skali świata produktów – indywidualnych śrub gojących oraz indywidualnych transferów wyciskowych z tytanu (pierwsze wdrożenie na świecie) a także szablonów chirurgicznych służących do planowania wszczepienia implantów w optymalnej pozycji.

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wytwarzanie nowych na rynku innowacyjnych w skali świata produktów – indywidualnych śrub gojących oraz indywidualnych transferów wyciskowych z tytanu (pierwsze wdrożenie na świecie) a także szablonów chirurgicznych służących do planowania wszczepienia implantów w optymalnej pozycji. Wszystkie te produkty uzupełniają się i tworzyć będą kompleksowe rozwiązanie implantoprotetyczne.
Wartość projektu (całkowita):4 991 955,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:      2 228 116,50 PLN
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


Nazwa Beneficjenta:                           " PracownPracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski, ul. Warszawska 8, 95 – 200 Pabianice


Tytuł projektu:
„Opracowanie uniwersalnych skan lokatorów kompatybilnych z systemem łączników indywidualnych Apollo”
 
Cel projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu, innowacyjnego na rynku międzynarodowym, uniwersalnego skan lokatora
służącego do wykonania wycisków cyfrowych w gabinetach stomatologicznych.
 
Planowane efekty:
Efektem projektu będzie wytwarzanie innowacyjnych  produktów w postaci skan lokatorów stosowanych w leczeniu implantoprotetycznym
które będą dostępne dla wszystkich osób.
 

Wartość projektu (całkowita):


8 183 805,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:
 
3 439 425,00 PLN

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 
 

 

 

Nazwa Beneficjenta
Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski
 
Tytuł projektu
„Wdrożenie innowacyjnych indeksów implantologicznych z tytanu w pracowni techniki dentystycznej Almadent”
 
Numer projektu
RPLD.02.03.01-10-0494/16
 

Całkowita wartość 
projektu

 

3 877 575,00 PLN

Kwota dofinansowania 
z EFRR
 
1 702 350,00 PLN

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
Nr projektu
WND-RPLD.03.02.00-00-191/09
Tytuł projektu
Poprawa konkurencyjności Pracowni ALMADENT na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez stworzenie innowacyjnego centrum frezowania
Całkowita wartość projektu
1 465 000,00 PLN
Kwota dofinansowania EFRR
1 025 500,00 PLN
Nazwa beneficjenta
Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
WERSJA POLSKA  I  ENGLISH VERSION